Relacja ze szkolenia LDEK FULL PREP 5.0 STYCZEŃ2018.

Akademia LDEK już po raz piąty zorganizowała flagowy kurs – LDEK FULL PREP.
Jest to szkolenie, które w sposób kompleksowy przygotowuje do egzaminu państwowego.
Warto podkreślić, że szkolenie w sesji luty 2018 jest jedynym szkoleniem w Polsce przygotowujące do LDEK-u, które opacowane jest przez wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w każdej sesji egzaminu.

akamedia_ldek_06_01_2018-4

Szkolenie Akademii LDEK odbywające się w programie FULL PREP, ma już swoją tradycję i można go określić mianem sprawdzonego. Odbywa się po raz piąty w Łodzi w formie 4-dniowego wydarzenia i jest ograniczone do 24 Kursantów.
Należy podkreślić, że miejsca na szkolenie wyprzedały się z około półrocznym wyprzedzeniem.

akamedia_ldek_06_01_2018-35

Każdego dnia, w sali konferencyjnej hotelu Tobaco w Łodzi, kursanci uczestniczyli w seminariach przygotowanych przez lektorów Akademii LDEK. Dzień wykładowy był podzielony na dwie tury, średnio omawiając dwa przedmioty dziennie.
W czasie dnia pracy uczestnicy odpoczywali podczas przerwy obiadowej oraz krótkich przerw kawowych, które skłaniały do dyskusji.

akamedia_ldek_06_01_2018-91Każda edycja szkolenia FULL PREP jest opracowywana pod kątem najnowszych trendów i treści jakie sprawdzały ostatnie arkusze egzaminacyjne. Traktuje na równym poziomie wszystkie zagadnienia występujące na egzaminie LDEK. Nie ogranicza się wyłącznie do przedmiotów stomatologicznych.

akamedia_ldek_06_01_2018-115Podtrzymana została konwencja przeprowadzania krótkich testów sprawdzających Quick Tests, która w prosty sposób mogła wybiórczo sprawdzić nabywaną wiedzę w oparciu o pracę z testem.

akamedia_ldek_06_01_2018-108Dodatkowym bonusem tej edycji był przygotowany przez lek. dent. Krzysztofa Lubasia – wykładowcy Akademii LDEK, wykład poświęcony nowoczesnym metodom nauki pt. Metoda EL, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Drugim wykładem, głoszonym w czasie FULL PREP jest wykład założyciela lek. dent. Pawła Natory, który przedstawił najważniejsze zagadanienia związane z egzaminem LDEK oraz opracowane przez niego Tips&Tricks.
Całość szkolenia koordynowała lek. Gabriela Koza-Natora, która również służyła wsparciem z zakresu medycyny ratunkowej.

egzamin_ldek

Całość dnia była jednak głównie wypełniona przez wiedzę opracowaną pod kątem egzaminu przez wykładowców, komentowaną i dyskutowaną wspólnie z uczestnikami kursu LDEK.

akademia_ldek_07_01_2018-43

Niezwykle istotnym elementem szkolenia jest nabywanie nowych znajomości. Sprzyja temu kolacja integracyjna, która spotkała się ze 100% frekwencją. Szkolenie LDEK FULL PREP kończy się egzaminem, który jest przygotowywany na każdą edycję przez lektorów Akademii, który piszą Kursanci aby sprawdzić swoją wiedzę w danym momencie edukacji. Egzamin zawiera 100 pytań i jest opracowany na podstawie wytycznych CEM. Jego analiza pozwala wytyczyć naszym Kursantom drogę ich dalszej pracy w domu, aż do czasu egzaminu.

akademia_ldek_07_01_2018-65

Po raz pierwszy Zespół Akademii LDEK spotkał się z owacją na stojąco, co traktujemy jako docenienie naszej ciężkiej pracy oraz zaangażowania jakie czynimy aby kurs ldek był skuteczny i wartościowy. Jesteśmy wdzięczni Wam, za zaufanie oraz pracę na szkoleniu, co upewnia nas w tym, że obrany przez nas kierunek twórczej edukacji ambitnych Lekarzy Dentystów jest wart każdego wysiłku.

Dziękujemy – Paweł z Zespołem