Rejestracja na egzamin LDEK

Opis procedury rejestracji z wykorzystaniem SMK (od sesji wrzesień 2017)