Relacja ze szkolenia LDEK FULL PREP SIERPIEŃ 2016.

Pierwsze w Polsce szkolenie LDEK FULL PREP odbyło się w dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Łodzi.
Ten pionierski projekt symbolicznie odbył się w mieście Łodzi, miejscu w którym od samego początku odbywa się egzamin Państwowy dla lekarzy dentystów początkowo nazwany Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym aktualnie widnieje pod nazwą Lekarsko-Dentsytycznego Egzaminu Końcowego tzw. LDEK-u.

Stworzenie Akademii LDEK, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lekarzy dentystów, którzy pragną usystematyzować wiedzę nabytą przez lata studiów. Jest ona bowiem sprawdzana w formie testowej w czasie obowiązkowego egzaminu Państwowego, którego zdanie jest warunkiem wykonywania zawodu bez ograniczeń. Kursy i szkolenia organizowanie przez wykładowców mają na celu pomoc osiągać zamierzone przez lekarzy cele. Sprzyjają doskonaleniu zawodowemu i rozwojowi osobistemu.

szkolenie ldek

Pionierskie szkolenie Akademii LDEK zwane LDEK FULL PREP, ma na celu teoretyczne przygotowanie do egzaminu w podstawowym zakresie. Zostało określone mianem spotkania typu elite, bowiem jest kierowane do grupy 20 słuchaczy. Wpływa to na zwiększenie efektywności procesu nauczania i zapewnienia dobrej komunikacji zarówno w relacji Kursant-Lektor, jak również Kursant-Kursant. Mała docelowa grupa odbiorców, pozwala na wdrożenie pewnego stopnia indywidualizacji szkolenia w oparciu o potrzeby uczestników. Takie założenie jest priorytetowe i będziemy posługiwać się nim w kolejnych edycjach.

20160825_093610_d750Teoretyczne wykłady w formie seminariów, wzbogaconych o elementy współpracy ze słuchaczami, odbywały się przez cztery dni. Każdy blok szkoleniowy trwał dziesięć godzin zegarowych. To szkolenie bardzo wymagające, jednak jego formuła uwzględniająca przerwy, została dobrze przyjęta przez uczestników. Każdy miał zapewnione wygodne miejsce do pracy z wyjątkowym materiałem dydaktycznym w postaci skryptu, możliwość skorzystania z bufetu, a po przerobieniu konkretnej wiedzy zasłużony lunch.

kurs medycznyPod koniec pierwszego dnia kursu LDEK FULL PREP, uczestniczyliśmy we wspólnej, integrującej grupę kolacji.
Kolejne dni to dalsza praca nad przedmiotami i najważniejszymi zagadnieniami, które pojawiają się w treściach egzaminu. Dodatkowo edycja sierpniowa została wzbogacona o krótkie wykłady dodatkowe, które poświęcone były aspektom typowo organizacyjnym, związanym z egzaminem, szczególnie cenne dla osób po raz pierwszy podchodzących do tego sprawdzianu. Poruszaliśmy również tematykę nowoczesnych metod przyswajania wiedzy oraz przybliżyliśmy techniki radzenia sobie z formą testową.

kolacja_ldekTowarzyszące wydarzeniu przerwy, konieczne do odreagowania i zebrania sił pomagały nam dostosować materiał do grona słuchaczy. Służyły również rozwiązywaniu wątpliwości i nawiązywaniu kontaktów, nie tylko zawodowych.

konsultSzkolenie mające w nazwie stwierdzenie, pełnego przygotowania do egzaminu, omawiało również zagadnienia wykraczające poza wiedzę stomatologiczną. Wiedza z bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa czy zdrowia publicznego jest również wymagana i sprawdzana podczas testu i została ujęta w programie szkolenia.
prawomedyczneMając na uwadze praktyczny wymiar zajęć, przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy interaktywne prezentacje z zakresu medycyny ratunkowej, które zostały przyjęte z podziwem ale najważniejsze, że przyniosły wymiar nie tylko testowy ale przypomniały nam zasady pomocy w nagłych przypadkach.

medycyna_ratunkowa_LdekWażnym elementem szkolenia, jest symulacja egzaminu testowego poprzez przeprowadzenie próbnego, autorskiego egzaminu opracowanego przez wykładowców. Test stworzony został według standardów Centrum Egzaminów Medycznych i zawiera nowe zagadnienia, które w efektywny sposób oceniają wiedzę słuchacza, pozwalają zanalizować jego potrzeby, mocne i słabe strony, dając wskazówki do dalszej pracy.
20160826_094816_d750Kończąc szkolenie, każdy trud wynagrodziliśmy symbolicznym certyfikatem. Wspólnie spędzony czas, mimo upalnej pogody, wykorzystaliśmy efektywnie i przyjemnie. Wiemy, że wielu z naszych wspaniałych Lekarzy osiągnęło zamierzone cele, cieszymy się również z przyjaźni zawiązanych w czasie wspólnej nauki. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i życzymy dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.