Relacja ze szkolenia LDEK ADVANCED 3.0

Rok 2019 w Akademii LDEK zapowiada dużo zmian. W trakcie organizacji szkoleń często wykorzystujemy badania ankietowe, których ewaluacja pozwala nam wyciągać wnioski i przyczynia się do wprowadzania nowości. Tych zmian doczekało się szkolenie LDEK ADVANCED. Zauważyliśmy, że co raz większą część materiału na egzaminie LDEK stanowią aspekty trudne, którym poświęcić trzeba więcej czasu w toku nauczania. Nie maleje też ilość zainteresowanych poprawą swojego wyniku celem zwiększenia swoich szans w rekrutacji na specjalizację.
Dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu trwania szkolenia LDEK ADVANCED. Bezpłatnie dodaliśmy do jego formuły jeszcze jeden pełny dzień wspólnej pracy nad najtrudniejszymi zagadnieniami.

LDEK ADVANCED to zatem 4-dniowe szkolenie poświęcone wyłącznie przedmiotom stomatologicznym. Kładzie nacisk na naukę zagadnień określanych jako trudne, skomplikowane, jednak mogące się pojawić na egzaminie. Dedykowane jest osobom, które ukończyły szkolenie I stopnia – LDEK FULL PREP oraz tym, którzy pisali już egzamin i mają za cel poprawę jego wyniku.

W styczniu w zimowej Łodzi spotkaliśmy się w kameralnej grupie LDEK ADVANCED, którą tworzyło 16 lekarzy dentystów. Cieszy nas niezmiernie fakt, iż z częścią Kursantów mogliśmy się już spotkać na szkoleniach stacjonarnych – poprzednich edycjach flagowego szkolenia LDEK FULL PREP. Mieliśmy również przyjemność poznać lekarzy dentystów, którzy uczestniczyli w szkoleniu zdalnym – LDEK ONLINE, których przez to znaliśmy, ale zobaczylyśmy dopiero teraz na szkoleniu zaawansowanym. Pozostali kontynuowali naukę, kończąc LDEK FULL PREP 7, a część przyjechała po raz pierwszy, mając za sobą zdany już egzamin, ale chcąc osiągnąć #wiecejodinnych! To doskonałe zrozumienie naszej idei szkolenia II stopnia – LDEK ADVANCED.

Wykładowcami trzeciej edycji szkolenia zaawansowanego byli: honorowy trener – lek.dent. Paweł Natora, lek.dent. Krzysztof Lubaś i lek.dent. Andrzej Lemański. Szkolenie prócz wydłużonego czasu trwania zostało wzbogacone o liczne metody aktywizujące uczestników, które miały na celu wspomóc procesy zapamiętywania informacji. Lek.dent. Andrzej Lemański – trener szybkiego czytania, rozpoczął cykl szkolenia advanced od przyjętego z dużym entuzjazmem wykładu dodatkowego poświęconemu innowacyjnym technikom zapamiętywania. Były one również wykorzystywane przez wszystkich lektorów w trakcie trwania kursu.

W ciągu czterech dni, grupa Kursantów, pracująca często w zespołach 8 osobowych, powtórzyła materiał z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji, stomatologii dziecięcej, periodontologii i błon śluzowych, chirurgii i onkologii, ortodoncji oraz protetyki stomatologicznej.

Cieszy fakt posiadania dużej wiedzy Kursantów obecnych na szkoleniu LDEK ADVANCED 3.0, która mogła została sprawdzona przez wykładowców za pomocą krótkich testów – które stanowiły bardzo ważny aspekt szkolenia, na który zwracano szczególną uwagę.
Posiadana wiedza została jednakże wzbogacona o najtrudniejsze zagadnienia, które były wprowadzone wg potrzeb grupy i przedstawiane z użyciem pomocnych mnemotechnik lub schematów na flipcharta-ch.

Wprowadzenie zadań domowych na hotelowe wieczory, nie wprowadziło rozgoryczenia i zniechęcenia – wręcz przeciwnie, potkało się z dużym entuzjazmem.

Mała grupa, umożliwia wspaniałą integrację, w trakcie wieczornej kolacji, która pozwoliła rozszerzyć nie tylko LDEK-owe horyzonty ale przede wszystkim te zawodowe.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak wspaniałego wydarzenia jakim w naszej opinii był LDEK ADVANCED 3.0.
Dziękujemy Wam za obecność i liczymy na wysokie wyniki egzaminu.